30/57B Nguyen Cuu Van Binh Thanh District Thành Phố Hồ Chí Minh, Việtnam